4M Electro-Optics tạo nên giá trị doanh nghiệp

Công nghệ tiên tiến của 4M Electro-Optics! Khách hàng là trung tâm.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - Vật liệu GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - Vật liệu
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - Vật liệu

Material GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Evaporation Materials(Đây là quá trình gắn vật liệu lắng đọng)
vật liệu (target) lên bề mặt của vật liệu cơ bản. Các công nghệ áp dụng cho quá trình này bao gồm phún xạ (sputtering) và lắng đọng chân không (vacuum deposition)
Tải xuống danh mục (Evaporation Materials)
Coating Accessories(Phụ kiện lớp phủ)
Đây là một loại phụ kiện lớp phủ và bao gồm Cu, Mo, W, Ta, C, Nb, Al2O3, BN và SiO2.
Tải xuống danh mục (Coating Accessories)
Sputtering Target(Mục tiêu phún xạ)
Phún xạ đề cập đến quá trình bắn các chùm ion (hạt truyền động lượng) vào mục tiêu để phân tách các nguyên tử để chúng có thể di chuyển tự do, sau đó gắn chúng vào vật liệu cơ bản.
Tải xuống danh mục (Sputtering Targets)
이용약관 개인정보처리방침 이메일무단수집거부
Địa chỉ : 187, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon (Số 506, Migun Techno World Building A, Yongsan-dong) Điện thoại : +82-42-933-4244~5 FAX : +82-42-933-4247
E-mail : 4meo@4meo.co.kr Giờ làm việc : 09:00 ~ 18:00 Thứ hai ~ Thứ sáu (Thứ bảy. Chủ nhật. Ngày lễ nghỉ)

Copyright ⓒ 2014 Công ty TNHH 4M Electro-Optics. All rights reserved.

Copyright ⓒ 2014 Công ty TNHH 4M Electro-Optics. All rights reserved.